bip logo 1

AUTOCHODZIK

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ AUTOCHODZIK

Edukacja komunikacyjna w naszym przedszkolu, od wiosny 2009 roku, wspierana jest zestawem pomocy dydaktycznych AUTOCHODZIK, który otrzymaliśmy w ramach wprowadzania programu w olsztyńskich przedszkolach.

Organizatorami tej akcji są WORD Olsztyn i Michelin Polska. Celem programu jest budowanie u dzieci świadomości zagrożeń, związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym, a także uczenie najmłodszych właściwych reakcji na napotkane niebezpieczeństwa.

Przedszkolaki w oparciu między innymi o zestawy Autochodzik poznają zagadnienia związane z nauką prawidłowych zachowań na drodze. Program realizowany jest we współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Każdego roku pojawiają się nowe propozycje działań.

O tym, jak rozwija się to ważne społecznie przedsięwzięcie, można sie przekonać śledząc stronę internetową:
www.youtube.com/autochodzik