bip logo 1

Razem z rodzicami

Galeria zdjęć ilustruje naszą pracę i nie jest aktualną kroniką fotograficzną.

Zapraszamy rodziców nie tylko na uroczystości, czy festyny. Proponujemy wspólne spotkania z książką, prezentowanie się w roli eksperta (niekoniecznie związanej z wykonywanym zawodem), udział w różnotematycznych warsztatach, zajęciach otwartych, adaptacyjnych...