Program został opracowany i jest prowadzony przez pracowników jest Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego.