bip logo 1

PROJEKT "PRZEDSZKOLNY KĄCIK OGRODNICZY NIE TAKI TAJEMNICZY"

Realizowany czerwcu 2016 r. przy wsparciu finansowym Fundacji Bankowej  im. Leopolda Kronenberga i olsztyńskich wolontariuszy Banku Citi Handlowy.

Cel projektu: edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym poprzez obcowanie z przyrodą, w bezpośrednim jej sąsiedztwie, z wykorzystaniem małej infrastruktury edukacyjnej.

Istotne jest przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych na terenach zielonych, dlatego w ramach projektu zostały przygotowane rabatki pod uprawę roślin ogrodowych wraz z nawiezieniem ziemi, wysiewem nasion i nasadzeniami. Ponadto ogród został wyposażony w kompostownik, jako ważny element edukacji ekologicznej. Niewątpliwą ozdobą i ochroną przed słońcem są pergole, na których Umieszczony pod rynną zbiornik na deszczówkę pozwoli na ekologiczne podlewanie grządek. W ogrodzie zostały również zainstalowane domki dla owadów zapylających, jako wyraz dbania o ten niezwykle ważny element ekosystemu.

Dzieci będą poznawały tajniki uprawy roślin ogrodniczych i poprzez to nabędą elementarną wiedzę z dziedziny biologii i ekologii, wyrobią w sobie nawyk dbania o przyrodę - kształtując tym samym postawę poszanowania przyrody. Bardzo pomogą im w tym oznaczenia powstającej ścieżki edukacyjnej w postaci odpowiednich tablic poglądowych – pierwsza z nich to: „Kompostownik”. 

Tak przebiegała realizacja projektu