bip logo 1

PROJEKT „MAŁY KOLBERG W OLSZTYNIE”

Realizowany w okresie sierpień - grudzień 2015 r. przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy współudziale środków finansowych Samorządu Olsztynie.

Cel projektu: przygotowanie grupy animatorek i animatorów pracujących z dziećmi do tworzenia lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycję i zwyczaje swojego otoczenia, zachwycić się nim i znaleźć w nich inspirację dla własnych pomysłów i działań z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca. Wiek przedszkolny to właściwy okres na zapoznawanie dzieci ze światem oraz regionem, w którym żyją, kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia współodpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe.

Dzięki realizacji programu dzieci z naszego przedszkola miały możliwość poznania pieśni, tańców oraz tradycji ludowych związanych z naszym regionem i miastem. Jedną z form realizacji programu było spotkanie z twórcą ludowym w naszej placówce. Artysta zaprezentował dzieciom dorobek swojej twórczości - malarstwo, rzeźbę oraz poprowadził warsztaty, poruszające historię naszego miasta i regionu.

Zrealizowane działania:
1. Uczenie się w działaniach międzypokoleniowych łączących osoby starsze i małe dzieci. Rola osób starszych, jako pośredników wiedzy, tradycji i umiejętności jest kluczowa w uczącej się społeczności. Dzięki seniorom dzieci zyskują dostęp do historii i dziedzictwa kulturowego, poczucia tożsamości i nowej perspektywy. Przykłady dotyczą działań, w ramach, których osoby starsze tworzą dokumentację lokalnej historii i legend, po to aby przekazać je dzieciom, dzieląc z nimi doświadczenie zabawy i życia w danej społeczności dawniej i obecnie.
2. Kim jestem, gdzie mieszkam, skąd pochodzę? - przybliżanie dzieciom regionu, w którym żyją, tradycji oraz historii miejsca swego zamieszkania (baśnie, legendy, tańce, stroje ludowe, przyśpiewki, wyliczanki).
3. ”Cuda – Wianki”- warmiński folklor dla dzieci i nie tylko. Warsztaty poprowadziła członkini zespołu „Warmia”. Dzieci uczyły się tańców i zabaw ludowych - np. „Poleczka”, „Pofajdok”, „Zajączek”, „Lisek”, „Stryjenka”, „Żabka”, jak również piosenki mazurskiej „Wyleciał gawron”.
Mimo, że program formalnie się już zakończył, kultywowanie regionalnej tradycji trwać będzie cały czas przy okazji świąt i uroczystości, które zawsze występują w tematyce przedszkolnej.