KURS NA SUKCES: ODPOWIEDZIALNOŚĆ - SAMODZIELNOŚĆ - WSPÓŁPRACA

Wykorzystanie w edukacji przedszkolnej koncepcji Helen Parkhurst w celu usamodzielniania dzieci, nabywania sztuki uczenia się we współpracy i rozwoju odpowiedzialności za podejmowane zadania, w grupach niejednorodnych wiekowo.

Innowacja realiowana od września 2014 r. do końca sierpnia 2018 r. 

Treść innowacji