STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU NA LATA 2013-2018

Plan jest spójny z Projektem dla Miasta Olsztyna, którego cel strategiczny w odniesieniu do przedszkoli został określony w sposób następujący: „Dziecko olsztyńskiego przedszkola wyposażone jest w umiejętności niezbędne do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w szkole podstawowej i nawiązania relacji z rówieśnikami i dorosłymi”.

Pełna treść Strategicznego planu rozwoju (pdf)

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W OLSZTYNIE - ELEMENT STRATEGII ROZWOJU PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy Przedszkola uwzględnia priorytety, związane z wspieraniem aktywności, zdolności i zainteresowań dziecka, edukacją do zdrowia i bezpieczeństwa oraz podejmowaniem nowatorskich działań, wspierających dziecko w rozwoju i kształceniu postaw, zgodnie z wartościami i normami społeczeństwa obywatelskiego - w tym samodzielne myślenie, odpowiedzialność za działania własne i podejmowane w zespole.

Pełna treść koncepcji pracy Przedszkola (pdf)