bip logo 1

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

KURS NA SUKCES: ODPOWIEDZIALNOŚĆ - SAMODZIELNOŚĆ - WSPÓŁPRACA

Wykorzystanie w edukacji przedszkolnej koncepcji Helen Parkhurst w celu usamodzielniania dzieci, nabywania sztuki uczenia się we współpracy i rozwoju odpowiedzialności za podejmowane zadania, w grupach niejednorodnych wiekowo.

Innowacja realiowana od września 2014 r. do końca sierpnia 2018 r. 

Treść innowacji

 

BY DZIECKO MOGŁO SAMO. AKTYWNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ DZIECKA - PODSTAWOWYM WARUNKIEM ROZWOJU.

Innowacja wdrażana w latach 2012 - 2014

Treść innowacji

Zapraszamy do przeczytania raportu końcowego z ewaluacji innowacji

STARSI I MŁODSI RAZEM JAK W RODZINIE

Innowancja wdrażana w latach 2010 - 2012

Treść innowacji

 Zapraszamy do przeczytania raportu końcowego z ewaluacji innowacji