Statut Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie jest podstawowym dokumentem regulującym jego działalność, zawiera prawa i obowiązki wszystkich podmiotów uczestniczących w działalności Przedszkola. Statut jest aktualizowany w celu zapewnienia zgodności jego postanowień z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełna treść statutu (pdf)