bip logo 1

 

 W roku szkolnym 2017/2018

 zajecia logopedyczne - ćwiczenia dla dzieci wymagających wsparcia - usprawnianie narządów mowy, aparatu oddechowego, korygowanie wad wymowy - prowadzone indywidualnie lub w grupach do 4 dzieci

realizuje: nauczyciel logopeda - Małgorzata Lewczyk

 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci wymagających wsparcia - prowadzone w grupach do 5 dzieci

realizuje: specjalista terapii pedagogicznej - Aldona Kurkul

 religia - zajęcia przybliżające treści religijne w formie zajęć i zabaw - organizowane na wniosek rodziców

realizuje: nauczyciel katecheta - Małgorzata Kubacz

 

Wychowanie dla sztuki - percepcja sztuki i ekspresja przez sztukę:

 warsztaty i spektakle teatralne - profesjonalne i bezpośrednie spotkania z teatrem lalki, aktora i przedmiotu

realizują: aktorzy teatrów lalkowych

 warsztaty muzyczne - ćwiczenia muzyczno - ruchowe z akompaniamentem pianina, gitary

realizuje: nauczyciel z wyższym wykształceniem muzycznym i przygotowaniem pedagogicznym - Małgorzata Raczyńska

 audycje muzyczne - profesjonalne i bezpośrednie "Spotkania z Panią Muzyką"

realizują: muzycy Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej w Olsztynie