SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA 


1. Dojrzałość fizyczna dziecka:

  • jest ogólnie sprawne ruchowo
  • posiada sprawność manualną i dobrą koordynację wzrokowo - ruchową
  • charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych,jest odporne na choroby i zmęczenie