bip logo 1

Z KRONIK PRZEDSZKOLA

Zapiski pierwszej księgi kronik dzisiejszego Przedszkola Miejskiego nr 3 rozpoczynają się w roku szkolnym 1969/70, ale wiemy, że rozpoczęło ono swoją działalność w roku 1946.

„Trójka” należy do najstarszych placówek oświatowych w Olsztynie. W poniemieckim budynku mieszkalnym, bez kanalizacji, z kaflowymi piecami w pomieszczeniach i z węglową kuchnią na „fajerki” funkcjonowała jedna grupa przedszkolna. Pracowały tu dwie nauczycielki, w tym kierująca pracami przedszkola, Pani Maria Moroz. Wśród personelu była jeszcze pomoc wychowawcza, intendentka, woźna oddziałowa oraz kucharka i dozorca.

6 listopada 1972 na zebraniu mieszkańców Osiedla Mazurskiego podjęto społeczną inicjatywę budowy nowego przedszkola.

Latem 1973 uzyskano pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku i przystąpiono do prac. We wrześniu mieszkańcy osiedla kopali doły pod fundamenty i zwozili materiały budowlane. Pracowano do późnych godzin wieczornych, przy świetle reflektorów. W październiku stały już mury nowego pawilonu. Fachowy nadzór pełniła grupa specjalistów z Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Olsztynie. Pracom patronowała też Spółdzielnia Stolarska im. M. Nowotki.

Po dwóch latach, 9 listopada 1974r. Społeczny Komitet Budowy Przedszkola oddał oficjalnie do użytku nową część z dwiema salami i łazienkami dla dwuoddziałowej placówki. Już w następnym roku szkolnym przedszkole otworzyło swoje podwoje dla 106 dzieci. Okazało się, że trzeba było otworzyć kolejny oddział. Inicjatorem tych działań (jak i motorem wcześniejszych) była ówczesna dyrektor, wspomniana już Pani Moroz. Na potrzeby trzeciego oddziału adaptowano pomieszczenia zajmowane dotychczas przez szatnię i kancelarię. Prac adaptacyjnych dokonywano podczas wakacji, przy pomocy rodziców.

W roku 1977 cały teren ogrodzono i uporządkowano, wydzielając miejsca zabaw dla dzieci. Rok później przedszkole znów stało się placem budowy: powstało pomieszczenie szatni a grupa „maluchów” otrzymała dodatkowe, niewielkie pomieszczenie. Odtąd w przedszkolu są trzy sale dla dzieci o powierzchni: ok. 40m2, 55m2 i 60m2, z niewielkimi łazienkami.

 

Dopiero w 1981 roku zakończono prace związane z przyłączeniem budynku do kanalizacji miejskiej. Kolejne remonty prowadzano każdego roku w latach 2004-2018. Część z nich finansował Urząd Miasta, część dokonywano z pieniędzy niewielkiego budżetu przedszkola. Prace polegały na: modernizacji lokalnej kotłowni gazowej i instalacji grzewczej (2004), cyklinowaniu podłóg w salach i położeniu nowej wykładziny na korytarzach i remoncie łazienki pracowniczej (2005 i 2015), wstawieniu nowych okien i wymianie instalacji elektrycznej (2006). W roku 2007 wymalowano sale dziecięce. W 2008 – dokonano wymiany pokrycia dachowego i remontu łazienek w salach dziecięcych. Kolejne prace to: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski wokół budynku (2009), remont magazynów i pomieszczeń piwnicznych (2010), remont zaplecza bloku kuchennego i wymiana drzwi zewnętrznych (2011), W roku 2012 pięknie odnowiono elewację, niestety prace polegały tylko na malowaniu, ponieważ miasto nie przyznało środków na termomodernizację budynku. Rok 2013 to rozbudowa ogrodzenia placu zabaw - bezpieczne oddzielenie od pozostałego terenu przedszkolnego. W latach 2014-2015 dwuetapowo przeprowadzono dostosowanie budynku przedszkola do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej: zamontowano hydranty wewnętrzne na kazdej kondygnacji, wykonano dodatkowe wyjścia ewakuacyjne ze wszystkich sal przedszkolnych, wyposażono budynek w instalację sygnalizacji pożaru, zainstalowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na korytarzach. W roku 2016 przeprowadzono kolejny remont kuchni i zaplecza kuchennego. Latem tego samego roku przedszkolny ogród wzbogacił się o nowe, estetyczne i bezpieczne urządzenia do zabaw na powietrzu, wartości ponad 50000 zł. W latach 2017-2018 odnawiano sale przedszkolne i hol wejściowy - po zalaniach. Od roku 2017 zabiegamy o środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia remontu obieralni.

 

Do zrobienia jest jeszcze sporo – jak to przy wiekowej budowli...

 

Praca dydaktyczno-wychowawcza toczyła się każdego roku przy ogromnym zaangażowaniu całego personelu. Kroniki uwieczniały tylko wydarzenia poruszające - jak rozbudowa – lub uroczyste, takie jak: rozpoczęcie roku, święta żołnierzy, nauczycieli, kobiet, mam. Opisywano zabawy choinkowe i te, z okazji dnia dziecka, pożegnania dzieci odchodzących do szkoły. Od ponad 20 lat obchodzone są święta babć i dziadków. A wszystko w pięknej oprawie i przy starannym przygotowaniu dziecięcych występów oraz prezentów. Od roku 2004 do tradycji przedszkola wpisały się: zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych, prowadzone w ostatnie dni wakacji i Święto Malucha, czyli uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Sale systematycznie wyposażane są w nowe meble, sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci. W latach 2017-2018, w wyniku udziału w realizacji projektu unijnego "Pewny start na dobry poczatek", wzbogaciliśmy się o nowe urządzenia: tablet, laptop, rzutnik multimedialny, "Magiczny dywan", a także o oprogramowanie multimedialne zawierające zestawy do diagnozowania i wspomagania procesów rozwoju dzieci, wiele gier edukacyjnych, prezentacji multimedialnych - do pracy z użyciem komputerów, tabletów, tablicy multimedialnej.

 

Kroniki wspominają również o mniej radosnych wydarzeniach. Np. w grudniu 1995 roku Komisja Edukacji Rady Miejskiej przedstawiła projekt likwidacji części placówek przedszkolnych. Wśród nich była także „trójka”. Przez urzędy i prasę przetoczyła się fala protestów rodziców i pracowników. Jednak w roku 1996 szczęśliwie i uroczyście obchodzono 50-lecie działalności Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie.

 

Obecnie zapiski kronik uzupełniane są o informacje dostępne w samodzielnie wydawanych przez przedszkole: folderze i Informatorze – biuletynie dla rodziców, a także o te, które można znaleźć na stronie internetowej.