bip logo 1

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OD 5 MARCA 2018

 prowadzona jest w oparciu o zapisy:

  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r. poz.60

 Uchwały Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowaniarekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn

 Zarządzenia Nr 28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

 

TO BĘDZIE POMOCNE: 

 przedszkola-olsztyn.nabory.pl strona rekrutacji dla rodziców, w tym harmonogram rekrutacji

 

 

UWAGA!

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola składają w dniach

22 LUTEGO 2018 - 2 MARCA 2018 

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Druki deklaracji dostępne są w poszczególnych oddziałach oraz na stronie internetowej: 

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl/…/Artyk…/Artykul.aspx…