bip logo 1

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 prowadzona jest w oparciu o zapisy:

  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r. poz.60

 Uchwały Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowaniarekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn

 Zarządzenia Nr 28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

 

TO BĘDZIE POMOCNE: 

 przedszkola-olsztyn.nabory.pl strona rekrutacji dla rodziców, w tym harmonogram rekrutacji