bip logo 1

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PROWADZONEGO OD 1 LUTEGO 2018 PRZEZ PKO BP, 

na który należy dokonywać opłat za korzystanie z usług przedszkola

11 1020 3541 0000 5502 0290 8283

  

 

Uchwała Nr XLI/774/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. (Dz. Urz. województwa warmińsko - mazurskiego z 2017 r., poz. 4621) w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn

 

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985)

 
Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Olsztynie