bip logo 1

REKRUTACJA

 

INFORMACJE FINANSOWE

Informacja o usługach przedszkola i opłatach

Wniosek - zwolnienie z opłaty

Opłaty oraz numer rachunku bankowego przedszkola do wpłat

 

RADA RODZICÓW

Regulamin Rady Rodziców

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców

 

WAŻNE DOKUMENTY

Statut Przedszkola

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Program "Chronimy dzieci"  - Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienie im bezpieczeństwa w PM3

 

SPRAWOZDANIA Z KONTROLI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLI

Wykaz kontroli przeprowadzonych w latach 2013-2018

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2016/2017

Aktualny raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Wyniki kontroli finansowej z roku 2018

 

O TYM, JAK PRACUJEMY Z DZIECKIEM

Informator Przedszkolny [gazetka dla rodziców i dzieci] - Nr 1 (XV), Nr 2 (XVI), Nr 3 (XVII), Nr 4 (XVIII), Nr 5 (XIX), Nr 6 (XX), Nr7 (XXI)

SP6 - Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

PPP1 - Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie

Przybliżamy metody pracy z dzieckiem w przedszkolu:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Dobrego Startu

Pedagogika Celestyna Freineta

Idea Carla Orffa

System pedagogiczny Marii Montessori

O koncepcji edukacji matematycznej:

Koncepcja edukacji matematycznej E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

Edukacja matematyczna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

WSPOMAGANIE RODZICÓW

Słów kilka o adaptacji dziecka do warunków przedszkola

O dojrzałości szkolnej dziecka rozpoczynającego naukę

O symptomach dysleksji rozwojowej

Słownik pojęć stosowanych w opiniach poradni psychologiczno - pedagogicznych

Poradnik dla rodziców - "Jak kochać i wymagać" - autorki Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Zamiast klapsa - film w przyjazny sposób prezentuje, jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami małych dzieci

Samoanaliza kompetencji wychowawczych - test dla rodziców - zaczerpnięto ze strony Samodzielne dzieci

Spotkania w bibliotece osiedlowej

 

DLA ZDROWIA

Zasady żywienia w naszym przedszkolu

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy

Sprawozdanie z realizacji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury

Przydatne materiały, będące wynikiem z realizacji projektu "Chcę być zdrowy":

Zmodyfikowane zalecenia, dotyczące zdrowego żywienia

Jak zachęcić dziecko do spożywania nowych dań

Małe ogródki - kampania na rzecz zdrowego odżywiania

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o żywieniu i aktywności fizycznej

Postawa ciała (źródło: internet)

 

Pierwsza pomoc:

podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci

resuscytacja -  w przypadku utraty przytomności u kilkulatka

zakrztuszenie się dziecka

Postępowanie w przypadku:

wszawicy - materiał nr: 1, 2, 3, film

owsicy

grypy

grypy A/H1N1 (świńskiej grypy)

wścieklizny